Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Ymchwiliad i dlodi yng Nghymru: Cymunedau yn Gyntaf – yr hyn a ddysgwyd

Yr amserlen o ran tystiolaeth lafar

Rhoddodd y tystion a ganlyn dystiolaeth lafar i’r Pwyllgor ar y dyddiadau a nodir isod

 

7 Mehefin 2017  

 

Tim Peppin

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tina McMahon

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Gareth Davies

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Dr Eva Elliott

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd

Russell Todd

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru

Anna Nicholl

Gweithredu Gwirfoddol Cymru

Dr Victoria Winckler

Cyfarwyddwr, Sefydliad Bevan

21 June 2017

 

Carl Sargeant AM,

Llywodraeth Cymru

Jo-Anne Daniels

Llywodraeth Cymru

Ruth Studley

Llywodraeth Cymru