Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

 

Mae agendâu'r Cyfarfod Llawn yn cael eu cyhoeddi wythnos cyn pob cyfarfod, ac maent i'w gweld ar dudalen y Cyfarfod Llawn

Dydd Mawrth 5 Gorffennaf a dydd Mercher 6 Gorffennaf 2016

Dydd Mawrth 12 Gorffennaf a dydd Mercher 13 Gorffennaf 2016

Toriad: Dydd Llun 18 Gorffennaf 2016 – Dydd Sul 11 Medi 2016

Dydd Mawrth 13 Medi a dydd Mercher 14 Medi 2016

 

 

Dydd Mawrth 5 Gorffennaf 2016

 

Busnes y Llywodraeth

 

 

Busnes y Cynulliad

 

 

Dydd Mercher 6 Gorffennaf 2016

 

Busnes y Llywodraeth

 

·         Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg (45 munud)

·         Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol (15 munud)

 

Busnes y Cynulliad

 

 

Dydd Mawrth 12 Gorffennaf 2016

 

Busnes y Llywodraeth

 

 

Dydd Mercher 13 Gorffennaf 2016

 

Busnes y Llywodraeth

 

Busnes y Cynulliad

 

 

Toriad: Dydd Llun 18 Gorffennaf 2016 – Dydd Sul 11 Medi 2016

 

Dydd Mawrth 13 Medi 2016

 

Busnes y Llywodraeth

 

 

Dydd Mercher 14 Medi 2016

 

Busnes y Llywodraeth

 

 

Busnes y Cynulliad