Y Pwyllgor Cyllid

 

Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

 

 

 

Dyddiad:

Dydd Iau, 25 Mehefin 2015

 

 

 

Amser:

09.01 - 12.00

 

 

 

Gellir gwylio’r cyfarfod ar Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/3038

 

 

Cofnodion Cryno:

 

 

 

Aelodau’r Cynulliad:

 

Jocelyn Davies AC (Cadeirydd)

Peter Black AC

Christine Chapman AC

Ann Jones AC

Julie Morgan AC

Nick Ramsay AC

 

 

 

 

 

Tystion:

 

Jane Hutt AC, Y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth

Andrew Jeffreys, Dirprwy Gyfarwyddwr, Buddsoddi Cyfalaf Strategol, Llywodraeth Cymru

Ed Sherriff, Llywodraeth Cymru

Jeff Andrews, Cynghorydd Polisi Arbenigol, Llywodraeth Cymru

Richard Clarke, Llywodraeth Cymru

Sean Bradley, Llywodraeth Cymru

 

 

 

 

 

Staff y Pwyllgor:

 

Bethan Davies (Clerc)

Leanne Hatcher (Ail Glerc)

Tanwen Summers (Dirprwy Glerc)

Richard Bettley (Ymchwilydd)

Joanest Varney-Jackson (Cynghorydd Cyfreithiol)

Gerald Holtham (Cynghorwr Arbenigol)

Sarah Woodall (Cynghorwr Arbenigol)

 

 

 

<AI1>

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o’r cyfarfod.

 

</AI1>

<AI2>

1   Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Mike Hedges AC.

 

</AI2>

<AI3>

2   Papurau i’w nodi

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

</AI3>

<AI4>

3   Ariannu yn y dyfodol: Sesiwn dystiolaeth 4

3.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Jane Hutt AC, y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth, Andrew Jeffreys, Cyfarwyddwr Trysorlys, Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol, Ed Sherriff, Pennaeth Strategaeth Ariannol, a Jeff Andrews, Cynghorydd Polisi Arbenigol.

 

3.2 Cytunodd yr Aelodau i ysgrifennu at y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth i gael rhagor o wybodaeth.

 

</AI4>

<AI5>

4   Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y canlynol:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

</AI5>

<AI6>

5   Ariannu yn y dyfodol: Trafod y dystiolaeth

5.1 Bu'r Pwyllgor yn trafod y dystiolaeth a ddaeth i law, a chytunwyd i ysgrifennu at Brif Ysgrifennydd y Trysorlys a gwahodd rhagor o dystion ar gyfer sesiynau tystiolaeth lafar yn nhymor yr hydref.

 

</AI6>

<AI7>

6   Y Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru): Sesiwn friffio ffeithiol gan Lywodraeth Cymru

6.1 Fe wnaeth swyddogion Llywodraeth Cymru friffio'r Pwyllgor ar y Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru).

 

</AI7>

<AI8>

7   Y Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru): Trafod y sesiwn friffio:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y wybodaeth a gafwyd.

</AI8>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>