PET(4)-05-11 Papur 2a

P-04-340 Creu parth menter yng Nghasnewydd

Geiriad y Ddeiseb

 

Mae’r sawl sydd wedi llofnodi’r ddeiseb hon yn dymuno i Lywodraeth Cymru greu parth menter yng Nghasnewydd ac iddynt gynnal dadl ar y mater hwn yn y Senedd.

 

Cynigwyd gan: Cynghorydd David Williams

 

Nifer y llofnodion: 10 (Casglwyd deiseb gysylltiedig 40 o lofnodion)