PET(4)-05-11 Papur 5a

P-03-288 Strategaeth Genedlaethol ar Fyw’n Annibynnol

Geiriad y ddeiseb

 

Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cynulliad Cymru i gyflwyno strategaeth genedlaethol ar fyw’n annibynnol sy’n cydnabod hawliau cyfartal pobl anabl i fyw yn y gymuned, gyda’r un dewisiadau â phobl eraill, ac i sicrhau y gwneir hyn drwy fesurau effeithiol a phriodol.

Linc i’r ddeiseb: http://www.cynulliadcymru.org/gethome/e-petitions-old/admissible-pet/p-03-288.htm

Cynigwyd gan:Disability Wales

 

Nifer y llofnodion: 719