Adroddiad Blynyddol Grŵp Trawsbleidiol

20 Ionawr 2016

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Siopau Bach

1.    Aelodaeth y Grŵp a deiliaid swyddi.

 

Janet Finch-Saunders AC

Keith Davies AC

Elin Jones AC

William Powell AC

Steve Dowling, y Gymdeithas Siopau Cyfleustra

 

2.    Cyfarfodydd Blaenorol y Grŵp.

 

Derbyniad blynyddol

 

Dyddiad y cyfarfod:  1 Gorffennaf 2015

Yn bresennol:                       

 

Rhodri

Ab-Owen

Positif

Mohammad

Asghar

Aelod Cynulliad

Mike

Ash-Edwards

Co-Op Group

Morgan

Brobyn

Y Gymdeithas Siopau Cyfleustra (ACS)

Hayley

Came

Camelot Books

Deborah

Came

Camelot Books

Matthew

Clark

Ffederasiwn Cenedlaethol Manwerthwyr Papurau NewyddNFRN

Bethan

Cook

Yr Asiantaeth Safonau Bwyd

Owen

Davies

Blakemore Retail

Rachel

Evans

Y Gynghrair Cefn Gwlad

Rhodri

Evans

Y Ffederasiwn Busnesau Bach

Janet

Finch-Saunders

Aelod Cynulliad

Russell

George

Aelod Cynulliad

Mel

Griffin

Griffin Books

Edwina

Hart

Aelod Cynulliad

Andrew

Highway 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Rob

Holdaway

Ffederasiwn Cenedlaethol Manwerthwyr Papurau Newydd (NFRN)

Peter

James

Bira

Janet 

Howarth

Aelod Cynulliad

James

Lowman

Y Gymdeithas Siopau Cyfleustra (ACS)

Mark

James

James a Jenkins

John

Murray

Blakemore Retail

Peter

O’Toole

Gwasanaethau Marchnata Manwerthu

Daniel

O’Toole

Gwasanaethau Marchnata Manwerthu

John

Parkinson

Ffederasiwn Cenedlaethol Manwerthwyr Papurau Newydd

Ken

Parsons

Cynghrair Siopau Gwledig

Matthew

Phipps

Cyfreithwyr TLT

Mark

Podmore

Blakemore Retail

Adrian

Roper

Ffederasiwn Cenedlaethol Manwerthwyr Papurau Newydd

Vyas

Sharma

Ffederasiwn Cenedlaethol Manwerthwyr Papurau Newydd

Sam

Whiteside

Ffederasiwn Cenedlaethol Manwerthwyr Papurau Newydd

Steve

Willcox

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Naomi

Williams

Positif

Edward

Woodall

Y Gymdeithas Siopau Cyfleustra (ACS)

 

 

Crynodeb o’r materion a drafodwyd: Rôl bwysig siopau bach ar y stryd fawr

 

Ardrethi Busnes a Siopau Bach

 

Dyddiad y cyfarfod: 11 Mawrth 2015

Yn bresennol:           

 

Janet Finch-Saunders

AC

Philippa Green

Swyddfa Janet Finch-Saunders AC

William Graham

AC

Jenny Rathbone

AC

Russell George

AC

Mohammad Asghar

AC

Keith Davies

AC

Mick Antoniw

AC

Edward Woodall

Y Gymdeithas Siopau Cyfleustra (ACS)

Sophie Mew

Y Gymdeithas Siopau Cyfleustra (ACS)

Chris Sutton

JLL

Dylan Jones-Evans

UWE

Josh Miles

Y Ffederasiwn Busnesau Bach

Ken Parsons

RSA

Elizabeth Blodau

Swyddfa Grŵp y Ceidwadwyr

Matthew Clark

NFRN

Dev Afwani

NFRN

 

Crynodeb o’r materion a drafodwyd: Effaith ardrethi busnes ar siopau bach a phwysigrwydd rhyddhad ardrethi i fusnesau bach.

 

3.    Lobïwyr proffesiynol, sefydliadau gwirfoddol ac elusennau y mae’r Grŵp wedi cyfarfod â hwy yn ystod y flwyddyn flaenorol.

 

 

Y Gymdeithas Siopau Cyfleustra

Federation House,

17 Stryd Farnborough

Farnborough, Hampshire

GU14 8AG

 

Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru

1 Cleeve House
Cilgant Lambourne
Llanisien
Caerdydd
CF14 5GP

 

Ffederasiwn Cenedlaethol Manwerthwyr Papurau Newydd

Yeoman House,

Stryd Sekforde,

London

EC1R 0HF

 

Cymdeithasau Manwerthu Annibynnol Prydain
225 Heol Bristol
Edgbaston
Birmingham
B5 7UB

 

Y Gynghrair Siopau Gwledig

20 Garland,
Rothley,
Leics.
LE7 7RF

 


 


Datganiad Ariannol Blynyddol.

20 Ionawr 2016

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Siopau Bach

Janet Finch-Saunders AC

Steve Dowling, y Gymdeithas Siopau Cyfleustra

Treuliau’r Grŵp.

 

Dim.

£0.00

Costau’r holl nwyddau.

 

Ni phrynwyd nwyddau.

£0.00

Buddiannau a gafwyd gan y Grŵp neu gan Aelodau unigol gan gyrff allanol.

 

Ni chafwyd buddiannau.

£0.00

Ysgrifenyddiaeth neu gymorth arall.

 

Ni chafwyd cymorth ariannol.

£0.00

Gwasanaethau a ddarparwyd i’r Grŵp, fel lletygarwch.

 

Talwyd am yr holl luniaeth gan y Gymdeithas Siopau Cyfleustra

 

Dyddiad

Disgrifiad o’r darparwr a’i enw

 

Cost

 

11 Mawrth 2015

Arlwyo ar gyfer y cyfarfod Ardrethi Busnes, y Gymdeithas Siopau Cyfleustra (CH & Co Catering Limited)

£118.26

1 Gorffennaf 2015

Arlwyo ar gyfer Derbyniad, y Gymdeithas Siopau Cyfleustra (CH & Co Catering Limited)

£275.16

Cyfanswm y costau

 

£393.42