Y Pwyllgor Cyllid

 

Cynigion Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru

ar gyfer 2016-17

 

Ymatebion i’r Ymgynghoriad

Ionawr 2016

 

………………………………….

 

Finance Committee

 

Welsh Government Draft Budget Proposals 2016-17

 

Consultation Responses

January 2016

*Ar gael yn Gymraeg /Available in Welsh

Ref

Sefydliad

Organisations

WGDB_16-17 01

 

Y Brifysgol Agored yng Nghymru

Open University in Wales

WGDB_16-17 02

Sefydliad Bevan

Bevan Foundation

WGDB_16-17 03

Suzy Davies AC

Suzy Davies AM

WGDB_16-17 04

Cyngor Llyfrau Cymru

Welsh Books Council

* WGDB_16-17 05

Dyfodol i’r Iaith

Dyfodol i’r Iaith (Welsh Only)

* WGDB_16-17 06

Cwlwm Cyhoeddwyr Cymru

Cwlwm Cyhoeddwyr Cymru (Welsh Only)

WGDB_16-17 07

Is-grŵp Menywod ar Economi Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod (RhCM) Cymru

Women's Equality Network (WEN) Wales Women and the Economy Subgroup

WGDB_16-17 08

Cymdeithas Myfyrwyr y Brifysgol Agored

Open University Students Association

WGDB_16-17 09

Conffederasiwn GIG Cymru

The Welsh NHS Confederation

WGDB_16-17 10

Chwarae Teg

Chwarae Teg

WGDB_16-17 11

Prifysgol Caerdydd

Cardiff University

WGDB_16-17 12

Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru

Federation of Small Businesses Wales

WGDB_16-17 13

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru

Wales Council for Voluntary Action

WGDB_16-17 14

Sefydliad Dysgu a Gwaith

Learning and Work Institute

WGDB_16-17 15

Cymdeithas Dysgu Gydol Oes y Prifysgolion (UALL) Cymru

Universities Association of Lifelong Learning (UALL) Cymru

WGDB_16-17 16

Sefydliad Joseph Rowntree

Joseph Rowntree Foundation

WGDB_16-17 17

Cymorth Cymru

Cymorth Cymru

* WGDB_16-17 18

Dathlu’r Gymraeg

Dathlu’r Gymraeg (Welsh Only)

* WGDB_16-17 19

Mentrau Iaith Cymru

Mentrau Iaith Cymru (Welsh Only)

* WGDB_16-17 20

Comisiynydd y Gymraeg

Welsh Language Commissioner (Welsh Only)

WGDB_16-17 21

Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru

Higher Education Funding Council for Wales

WGDB_16-17 22

Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru

Carers Trust Wales

* WGDB_16-17 23

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

Welsh Language Society (Welsh Only)

* WGDB_16-17 24

Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru (UCAC)

Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru (UCAC) (Welsh Only)

WGDB_16-17 25

Shelter Cymru

Shelter Cymru

WGDB_16-17 26

Prifysgolion Cymru

Universities Wales

WGDB_16-17 27

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Welsh Local Government Association

WGDB_16-17 28

Cymorth i Ferched Cymru

Welsh Women’s Aid