Adroddiad Blynyddol y Grŵp Trawsbleidiol

26 Chwefror 2015

Sipsiwn a Theithwyr

 

 

1. Aelodaeth y Grŵp a deiliaid swyddi:

 

Julie Morgan AC, Cadeirydd

Lindsay Whittle AC

Peter Black AC

 

2. Cyfarfodydd blaenorol y Grŵp ers y Cyfarfod Blynyddol diwethaf: pedwar cyfarfod

 

·         Cyfarfod 1: 27 Tachwedd 2013

Crynodeb o’r materion a drafodwyd: Problemau cynllunio y mae'r gymuned Sipsiwn a Theithwyr yn eu hwynebu 

 

·         Cyfarfod 2: 19  Chwefror 2014 – Cyfarfod Blynyddol

Crynodeb o’r materion a drafodwyd: Problemau y mae pobl hŷn o'r gymuned Sipsiwn a Theithwyr yn eu hwynebu

 

·         Cyfarfod 3: 25 Mehefin 2014

Crynodeb o’r materion a drafodwyd: Tlodi tanwydd yn y gymuned Sipsiwn a Theithwyr

 

 

Gwahoddedigion i gyfarfodydd 1, 2 a 3:

 

Alleyne

Naomi

Aspinwall

Trudy

Bird

Anna

Butler

Dan

Daniels

Pamela

Duggan

Mark

Evans

Bronwen

Evans

Kay

Eynon

Heather

Friel

Mike

Gilheaney

Bridget

Gilheaney

Eileen

Glenn

Jo

Highfield

Sue

Hodson

Caroline

Imperato

Jane

Jennings

Mark

Jones

Andrew

Joyce

Chrissie

Joyce

Joanne

Madeira

Paulo

Malough

Simon

Meyrick

Madge

Morgan

Sue

Morgan

Laura

Mullineux

Ruth

O'Brien

Jane

O'Sullivan

Helen

Price

Jane

Price

Fie

Pritchard

Margaret

Stephens

Beverly

Webb

Elspeth

Whitcutt

Mark

Willingale

Stuart

Wilson

Tim

Young

Kate

Blake

Isaac

 

 

 

·         Cyfarfod 4: 18 Tachwedd 2014

 

Yn bresennol:

Jo Guy

Helen O’Sullivan

Debbie McNee

Rosanne Palmer

Hywel Dafydd

Thomas Hendry

Claire Stowell

Simon Malough

Gretta Marshell

Ryland Doyle

Sam Veed

Lillie Bramley

Julia Osmond

Elizabeth Kalynla

Jamie Westcombe

Jocelyn Robinson

Sophia Haywood

Emma Lippatt

Helen Jessop

Susan Skyrme

Sue Morgan

Ellie Edwards

Ruby Edwards

Chloe Miller

Eileen Smith

Julie McCann

Fi Price

Denise Barry

Lorna Marie Price

Catherine Fortune

Bev Stephens

Bryn Hall

 

 

Crynodeb o’r materion a drafodwyd: Teithio tuag at Well Iechyd: Canllawiau ar gyfer Ymarferwyr Gofal Iechyd ar weithio'n effeithiol gyda Sipsiwn a Theithwyr.

 

 

3. Lobïwyr proffesiynol, sefydliadau gwirfoddol ac elusennau y mae’r Grŵp wedi cyfarfod â hwy yn ystod y flwyddyn flaenorol.

 

Dim.


 

Datganiad Ariannol Blynyddol

19 Chwefror 2015

 

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Sipsiwn a Theithwyr 

Julie Morgan AC, Cadeirydd

 

Treuliau'r Grŵp

Dim

£0.00

 

Costau’r holl nwyddau

Ni phrynwyd nwyddau

£0.00

 

Buddiannau a gafodd y grŵp neu Aelodau unigol gan gyrff allanol

Ni chafwyd buddiannau

£0.00

Ysgrifenyddiaeth neu gymorth arall.

Ni chafwyd cymorth ariannol

£0.00

 

Gwasanaethau a ddarparwyd i’r Grŵp, fel lletygarwch:

Talwyd am yr holl luniaeth gan Julie Morgan AC

Dyddiad

Disgrifiad o’r Darparwr a’i Enw

Cost

27 Tachwedd 2013

Darparwyd y bwffe gan Charlton House

124.56

19 Chwefror 2014

Darparwyd y bwffe gan Charlton House

£145.86

25 Mehefin 2014

Darparwyd y bwffe gan Charlton House

£152.34

18 Tachwedd 2014

Darparwyd y bwffe gan Charlton House

£192.00

 

Cyfanswm

£614.76