Y Pwyllgor Cyllid

 

Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru)

 

Ymatebion i’r Ymgynghoriad

Medi 2015

 

………………………………….

 

Finance Committee

 

Tax Collection and Management (Wales) Bill

 

Consultation Responses

September 2015


 

*Ar gael yn Gymraeg /Available in Welsh

 

 

Organisation title (Welsh)

Organisation title (English)

TCM 1

Grŵp Diwygio Trethi Incwm Isel

Low Incomes Tax Reform Group (LITRG)

TCM 2

Archwilydd Cyffredinol Cymru

Auditor General for Wales *

TCM 3

CLA Cymru

CLA Cymru

TCM 4

Sefydliad Bevan

Bevan Foundation

TCM 5

Un Llais Cymru

One Voice Wales

TCM 6

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

* Public Services Ombudsman for Wales

TCM 7

Deloitte

Deloitte

TCM 8

Ffederasiwn y Busenesau Bach (FSB) Cymru

Federation of Small Businesses (FSB) Wales

TCM 9

Sefydliad Cyfrifwyr Siartredig Cymru a Lloegr (ICAEW)

Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW)

TCM 10

Sefydliad Siartredig Trethiant (CIOT)

Chartered Institute of Taxation (CIOT)

TCM 11

Cyfoeth Naturiol Cymru

Natural Resources Wales

TCM 12

Monmouthshire Mediation Practice

Monmouthshire Mediation Practice

TCM 13

Cyllid a Thollau EM (HMRC)

HM Revenue and Customs (HMRC)

TCM 14

Cymdeithas y Cyfreithwyr

The Law Society

TCM 15

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA)

Welsh Local Government Association (WLGA)