Datganiad Ariannol Blynyddol.

Gorffennaf 2015

Grŵp Trawsbleidiol ar Gydraddoldeb, Rhywioli a Rhywioldeb Plant

Jocelyn Davies AC (Cadeirydd).

Treuliau’r Grŵp.

 

Dim.

£0.00

Cost yr holl nwyddau.

 

Ni phrynwyd nwyddau.

£0.00

Buddiannau a gafwyd gan y grŵp neu Aelodau unigol gan gyrff allanol.

 

Ni chafwyd buddiannau.

£0.00

Ysgrifenyddiaeth neu gymorth arall.

 

Ni chafwyd cymorth ariannol.

£0.00

Gwasanaethau a ddarparwyd i’r Grŵp, fel lletygarwch.

 

Talwyd am yr holl luniaeth gan Gymdeithas Genedlaethol er Atal Creulondeb i Blant Cymru.

 

10 Chwefror 2015

Lluniaeth ar gyfer cyfarfod y Grŵp Trawsbleidiol a archebwyd o Charlton House.

 

£34.26

Cyfanswm y costau

 

£34.26