P-04-603   Helpu Babanod 22 Wythnos Oed i Oroesi.

Manylion

Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cymru i:

·         newid y canllawiau fel bod babanod sy’n cael eu geni ar ôl 22 wythnos ac sy’n dangos arwyddion o fywyd yn cael y gofal meddygol priodol; ac

·         wrth newid y canllawiau hynny yn sicrhau y bydd Pediatregydd yn pwyso a chadw golwg ar bob baban sy’n cael ei eni ar ôl 22 wythnos sy’n dangos arwyddion o fywyd yn union wedi’r enedigaeth er mwyn i glinigwyr wneud penderfyniadau ar sail gwybodaeth ynghylch cyfle’r baban i oroesi

Prif ddeisebydd: Emma Jones

Ysytyriwyd am y tro cyntaf gan y Pwyllgor:

Nifer y llofnodion:   2,543 llofnod a’r lein 216 llofnod papur. Cyfanswm: 2,579