P-04-637 Diogelu Dyfodol Cerddoriaeth Ieuenctid yng Nghymru

 

 Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cymru i ddiogelu addysg gerdd mewn ysgolion ac yn benodol i:

•Adfer yr arfer o neilltuo a gwarchod cyllidebau canolog ar gyfer addysg offerynnol proffesiynol mewn ysgolion;

 •Gweithredu strategaeth genedlaethol i wrthdroi’r dirywiad yng ngwasanaeth Cerddoriaeth Ieuenctid yng Nghymru;

•Cynnig hawl i blant a phobl ifanc Cymru i gael addysg sy’n datblygu eu personoliaethau, doniau a galluoedd unigryw yn llawn.

 Bottom of Form
Prif ddeisebydd: The Friends of Bridgend Youth Music

Ystyriwyd gan y Pwyllgor am y tro cyntaf: 16 Mehefin

Nifer y deisebwyr:1,363 llofnod ar lein a 738 llofnod papur = cyfanswm 2,101 llofnod