Y Pwyllgor Cyllid

 

Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

 

 

 

Dyddiad:

Dydd Mercher, 11 Mawrth 2015

 

 

 

Amser:

09.30 - 12.19

 

 

 

Gellir gwylio’r cyfarfod ar Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/2652

 

 

Cofnodion Cryno:

 

 

 

Aelodau’r Cynulliad:

 

Jocelyn Davies AC (Cadeirydd)

Peter Black AC

Christine Chapman AC

Mike Hedges AC

Alun Ffred Jones AC

Ann Jones AC

Julie Morgan AC

Nick Ramsay AC

 

 

 

 

 

Tystion:

 

Huw Vaughan Thomas, Archwilydd Cyffredinol Cymru, Swyddfa Archwilio Cymru

Martin Peters, Swyddfa Archwilio Cymru

Ruth Marks, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru

Liz Withers, Citizens Advice Bureau

Dr Nick O’Brien

 

 

 

 

 

Staff y Pwyllgor:

 

Leanne Hatcher (Ail Clerc)

Tanwen Summers (Dirprwy Glerc)

Richard Bettley (Ymchwilydd)

Joanest Varney-Jackson (Cynghorydd Cyfreithiol)

 

 

 

<AI1>

1    Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r cyfarfod.

 

1.2     Ni chafwyd ymddiheuriadau.

 

</AI1>

<AI2>

2    Papurau i’w nodi

2.1     Cafodd y papurau eu nodi.

 

</AI2>

<AI3>

3    Ystyried pwerau: Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru - Sesiwn dystiolaeth 7

3.1     Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Archwilydd Cyffredinol Cymru yn ei ymchwiliad Ystyried pwerau: Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.

 

3.2     Cytunodd Archwilydd Cyffredinol Cymru i ddarparu gwybodaeth ar a yw argymhellion yr Ombwdsmon yn cael eu hanwybyddu ar adegau.

 

</AI3>

<AI4>

4    Ystyried pwerau: Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru - Sesiwn dystiolaeth 8

4.1     Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru a Chyngor ar Bopeth yn ei ymchwiliad Ystyried pwerau: Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.

 

</AI4>

<AI5>

5    Ystyried pwerau: Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru - Sesiwn dystiolaeth 9

5.1     Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Dr Nick O'Brien yn ei ymchwiliad Ystyried pwerau: Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.

 

</AI5>

<AI6>

6    Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

6.1     Derbyniwyd y cynnig.

 

</AI6>

<AI7>

7    Ystyried pwerau: Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru: Trafod y dystiolaeth

7.1     Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

</AI7>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>