Y Pwyllgor Cyllid

 

Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

 

 

 

Dyddiad:

Dydd Mercher, 10 Rhagfyr 2014

 

 

 

Amser:

09.00 - 11.30

 

 

 

Gellir gwylio’r cyfarfod ar Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/2516

 

 

Cofnodion Cryno:

 

 

 

Aelodau’r Cynulliad:

 

Jocelyn Davies AC (Cadeirydd)

Peter Black AC

Christine Chapman AC

Mike Hedges AC

Alun Ffred Jones AC

Julie Morgan AC

Mohammad Asghar (Oscar) AC

 

 

 

 

 

Tystion:

 

Jane Hutt AC, Y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth

Andrew Jeffreys, Dirprwy Gyfarwyddwr, Buddsoddi Cyfalaf Strategol, Llywodraeth Cymru

Matt Denham Jones, Llywodraeth Cymru

Jeff Andrews, Cynghorydd Polisi Arbenigol, Llywodraeth Cymru

Nicola Evans, Swyddfa Archwilio Cymru

Isobel Garner, Swyddfa Archwilio Cymru

Kevin Thomas, Archwilydd Cyffredinol Cynorthwyol, Swyddfa Archwilio Cymru

 

 

 

 

 

Staff y Pwyllgor:

 

Bethan Davies (Clerc)

Meriel Singleton (Ail Clerc)

Leanne Hatcher (Dirprwy Glerc)

Richard Bettley (Ymchwilydd)

Martin Jennings (Ymchwilydd)

Joanest Varney-Jackson (Cynghorydd Cyfreithiol)

 

 

 

<AI1>

1    Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r cyfarfod.

 

1.2        Cafwyd ymddiheuriadau gan Ann Jones a Nick Ramsey.

 

1.3        Croesawodd y Cadeirydd Mohammad Asghar a oedd yn dirprwyo ar ran Nick Ramsey.

 

</AI1>

<AI2>

2    Papurau i’w nodi

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

</AI2>

<AI3>

3    Yr Arfer Gorau mewn Prosesau Cyllidebol: Sesiwn dystiolaeth 5

3.1 Bu'r Pwyllgor yn craffu ar waith y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth yng nghyswllt yr arfer gorau mewn prosesau cyllidebol.

 

3.2 Cytunodd y Gweinidog i ddarparu gwybodaeth am sut y mae'n ymgysylltu ag arbenigwyr academaidd ac yn eu defnyddio i gynhyrchu data economaidd. 

 

 

</AI3>

<AI4>

4    Swyddfa Archwilio Cymru: Adroddiad ar y fflyd

4.1 Craffodd y Pwyllgor ar waith Swyddfa Archwilio Cymru ar ei Adroddiad ar y fflyd.

 

4.2 Cytunodd Swyddfa Archwilio Cymru i ddarparu gwybodaeth am ei dulliau ar gyfer sicrhau bod y cynllun yn cydbwyso'r angen am leihau costau, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd, cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol ac effaith amgylcheddol.

 

 

 

</AI4>

<AI5>

5    Swyddfa Archwilio Cymru: Ystyried y Cynllun Ffioedd

5.1 Craffodd y Pwyllgor ar waith Swyddfa Archwilio Cymru ar ei gynllun ffioedd ar gyfer 2015.

 

</AI5>

<AI6>

6    Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y canlynol:

6.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

</AI6>

<AI7>

7    Swyddfa Archwilio Cymru: Caffael archwilwyr

7.1 Craffodd y Pwyllgor ar waith Swyddfa Archwilio Cymru ar Gaffael Archwilwyr.

 

</AI7>

<AI8>

8    Swyddfa Archwilio Cymru: Adroddiad ar y fflyd - Ystyried y dystiolaeth

8.1 Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

</AI8>

<AI9>

9    Swyddfa Archwilio Cymru: Ystyried y Cynllun Ffioedd - Ystyried y dystiolaeth a ddaeth i law

9.1 Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

</AI9>

<AI10>

10        Yr Arfer Gorau mewn Prosesau Cyllidebol: Ystyried y dystiolaeth a ddaeth i law

10.1 Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

</AI10>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>