P-04-516 I wneud gwyddor gwleidyddiaeth yn rhan orfodol o addysg

 

Geiriad y ddeiseb:

Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i bwyso ar Lywodraeth Cymru i wneud gwyddor gwleidyddiaeth yn rhan orfodol o’r cwricwlwm ysgol.

 

Prif ddeisebydd: Mark Griffiths

 

Ysytyriwyd am y tro cyntaf gan y Pwyllgor: 26 Tachwedd 2013

 

Nifer y llofnodion: 12