PET(4)-05-11 Papur 14a

P-03-153 Celf corff

Geiriad y ddeiseb

 

Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i roi cyfyngiadau ar yr oed y gall plentyn dan oed gael celf corff. Dylid cyfyngu'r oed ar gyfer celf corff, ar wahân i'r clustiau a'r trwyn, i 16 oed.

 

Linc i’r ddeiseb: http://www.cynulliadcymru.org/gethome/e-petitions-old/admissible-pet/p-03-153.htm

 

Cyflwynwyd y ddeiseb gan: Y Cynghorydd Russell Downe

 

Nifer y llofnodion:14