PET(4)-05-11 Papur 6a

P-03-308 Achub Theatr Gwent

Geiriad y ddeiseb

Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cymru i sicrhau bod cyllid ar gyfer Theatr Gwent yn parhau. Mae tynnu’r adnodd gwerthfawr hwn oddi ar y cymunedau a wasanaethwyd ganddo ers dros ddeng mlynedd ar hugain yn amddifadu pobl ifanc o gyfle pwysig i ymgysylltu â’r celfyddydau.

Linc i’r ddeiseb:http://www.cynulliadcymru.org/gethome/e-petitions-old/admissible-pet/p-03-308.htm

Cynigwyd gan: George Davis-Stewart

Nifer y llofnodion: 1,118