Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

 

Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

 

 

 

Dyddiad:

Dydd Mercher, 24 Medi 2014

 

 

 

Amser:

09.20 - 12.12

 

 

 

Gellir gwylio’r cyfarfod ar Senedd TV yn:
http://www.senedd.tv/Meeting/Archive/13fc558e-e5e5-4679-abb3-9db2aa541603?autostart=True

 

 

Cofnodion Cryno:

 

 

 

Aelodau’r Cynulliad:

 

David Rees AC (Cadeirydd)

Alun Davies AC

John Griffiths AC

Janet Finch-Saunders AC

Elin Jones AC

Darren Millar AC

Lynne Neagle AC

Gwyn R Price AC

Lindsay Whittle AC

Kirsty Williams AC

 

 

 

 

 

Tystion:

 

Mark Drakeford AC, Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Yr Athro Roger Walker, Prif Swyddog Fferyllol Cymru

Andrew Evans, Llywodraeth Cymru

Detective Chief Inspector Roger Fortey, Heddlu Gwent

Arolygydd Catherine Hawke, Heddlu Gwent

Rhingyll Jennie Tinsley, Heddlu Gwent

Sergeant Catherine Davey, Heddlu Gwent

 

 

 

 

 

Staff y Pwyllgor:

 

Llinos Madeley (Clerc)

Helen Finlayson (Ail Clerc)

Sian Giddins (Dirprwy Glerc)

Rhys Morgan (Dirprwy Glerc)

Amy Clifton (Ymchwilydd)

 

 

 

<AI1>

Trawsgrifiad

Trawsgrifiad o’r cyfarfod.

 

</AI1>

<AI2>

1    Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

1.1 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.

 

</AI2>

<AI3>

2    Ymchwiliad dilynol i’r cyfraniad a wneir gan fferyllfeydd cymunedol i wasanaethau iechyd

2.1 Bu’r Gweinidog yn ateb cwestiynau gan Aelodau.

2.2 Cytunodd y Gweinidog i gadarnhau’n ysgrifenedig y dyddiad y bydd y cyd-adolygiad gan y Prif Swyddog Meddygol ac Iechyd Cyhoeddus Cymru o’r gwasanaeth cenedlaethol rhoi’r gorau i ysmygu yn cael ei gwblhau.

 

 

</AI3>

<AI4>

3    Cynnig o dan Reolau Sefydlog 17.42 (vi) a (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

3.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

</AI4>

<AI5>

4    Blaenraglen waith y Pwyllgor

4.1 Bu’r Aelodau’n trafod y flaenraglen waith, gan gytuno y byddent yn ei thrafod ymhellach yn y dyfodol.

 

</AI5>

<AI6>

5    Ymchwiliad i sylweddau seicoweithredol newydd ("cyffuriau penfeddwol cyfreithlon"): Cyflwyniad gan Heddlu Gwent

5.1 Rhoddodd y swyddogion gyflwyniad ar sylweddau seicoweithredol newydd i Aelodau.

 

</AI6>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>