P-04-447 : Ymgyrch am Gerflun o Harri’r Seithfed ym Mhenfro

Geiriad y ddeiseb:

Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cymru i ariannu cerflun o Harri’r Seithfed ym Mhenfro, y dref lle cafodd ei eni a’r man lle dechreuodd llinach y Tuduriaid . Nid oes cerflun o’r dyn hwn na chofeb iddo yn y dref. Gallai cerflun wella economi’r dref fel lle hanfodol i bobl sydd â diddordeb yn y Tuduriaid ymweld ag ef.

 

Prif ddeisebydd: Nathen Amin

Ysytyriwyd am y tro cyntaf gan y Pwyllgor:  29 Ionawr 2013

Nifer y llofnodion: 144