P-04-530 Labelu Dwyieithog

 

Geiriad y ddeiseb:

 

Fel pob gwlad gwerth ei halen sy’n ddwyieithog yn swyddogol, (fel Canada), mae angen deddfwriaeth ar Gymru i sicrhau bod yr holl gynhyrchion bwyd a werthir yng Nghymru yn cael eu labelu yn Gymraeg a Saesneg. Rydym felly’n galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cymru i ddod â deddfwriaeth o’r fath i rym heb ormod o oedi

 

Prif ddeisebydd:Simon Foster

 

Ysytyriwyd am y tro cyntaf gan y Pwyllgor: 21 Ionawr 2014

 

Nifer y llofnodion: 98