P-04-526 Gwnewch Senedd TV yn hygyrch i bobl fyddar

 

Geiriad y ddeiseb:

 

Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i ddarparu gwasanaeth isdeitlo ac iaith arwyddion pan fydd dadleuon a thrafodion y Cynulliad yn cael eu darlledu ar y teledu, er mwyn i’r 300,000 o bobl sydd â byddardod a nam ar y clyw yng Nghymru ddilyn y broses ddemocrataidd fel pobl eraill.

 

Prif ddeisebydd:Mervyn James

 

Ysytyriwyd am y tro cyntaf gan y Pwyllgor: 21 Ionawr 2014

 

Nifer y llofnodion: 25