P-03-236 Siarter i Wyrion ac Wyresau

Geiriad y ddeiseb

 

Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cymru i fabwysiadu Siarter i Wyrion ac Wyresau ac i wneud y Siarter yn orfodol i weithwyr proffesiynol a gyflogir i warchod lles plant.

 

Linc i’r ddeiseb: http://www.senedd.cynulliadcymru.org/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=899

 

Cynigwyd gan: Grandparents Apart Wales

 

Nifer y llofnodion:19

 

Ystyriwyd gan y Pwyllgor ar:6 Hydref, 8 Rhagfyr 2009, 27 Ebrill, 29 Mehefin, 28 Medi 2010, 21 Mehefin 2011.

 

Y wybodaeth ddiweddaraf: Cafwyd gohebiaeth gan y Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol (datganiadau Gweinidogol wedi’u cynnwys) a’r Deisebydd.