Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd
E&S(4)-04-11 : Papur 4

Blaenraglen Waith y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd – Tymor yr Hydref 2011

Diben

1. Mae’r papur hwn yn gwahodd Aelodau i nodi amserlen y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd sydd ynghlwm yn atodiad A.

Cefndir

2. Yn atodiad A, ceir copi o amserlen y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd. 

Argymhelliad

3. Bod y Pwyllgor yn nodi’r rhaglen waith sydd ynghlwm yn atodiad A.

 

Gwasanaeth y Pwyllgorau

 


Atodiad A

 

Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd

 

Yr amserlen waith – tymor yr hydref, 2011

 

 

Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd

Grŵp gorchwyl a gorffen ar y Polisi Amaethyddol Cyffredin

Grŵp gorchwyl a gorffen ar y Polisi Pysgodfeydd Cyffredin

Dydd Mercher 21 Medi

9.00 – 12.00

Craffu ar waith y Gweinidog a’r ymchwiliad i bolisi ynni

·         Y Prif Weinidog

·         Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy

 

 

 

Dydd Gwener 23 Medi

Yr ymgynghoriad ysgrifenedig ynghylch yr ymchwiliad i bolisi ynni’n dod i ben

 

 

Dydd Iau 29 Medi

9.00 – 12.00

 

 

 

 

Clywed tystiolaeth lafar mewn perthynas â’r ymchwiliad i bolisi ynni – cyflwyno’r cefndir

·         Ysgol Fusnes Caerdydd

·         Y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol yng Nghymru

·         Prifysgol Caerdydd

 

 

 

Dydd Mercher 5 Hydref

9.00 – 10.30

 

 

 

Y Polisi Pysgodfeydd Cyffredin

·         Cyflwyniad i’r newidiadau arfaethedig – y Sefydliad Polisi Amgylcheddol Ewropeaidd

Dydd Mercher 5 Hydref

10.30 – 12.00

 

 

Y Polisi Amaethyddol Cyffredin

·         Gwybodaeth gefndir ynghylch y newidiadau arfaethedig – y Sefydliad Polisi Amgylcheddol Ewropeaidd

 

Dydd Iau 13 Hydref

9.00 – 12.00

 

Clywed tystiolaeth lafar mewn perthynas â’r ymchwiliad i bolisi ynni

·         Y Comisiwn Cynllunio Seilwaith

 

 

 

Dydd Iau 13 Hydref

13.00 – 15.00

 

 

 

 

Clywed tystiolaeth lafar ar y Polisi Pysgodfeydd Cyffredin

 

Dydd Mercher 19 Hydref

9.00 – 12.00

Craffu ar y gyllideb

·         Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy

·         Dirprwy Weinidog yr Amgylchedd

 

 

 

HANNER TYMOR

 

 

Dydd Iau 3 Tachwedd

9.00 – 12.00

Clywed tystiolaeth lafar mewn perthynas â’r ymchwiliad i bolisi ynni

 

 

 

Dydd Iau 3 Tachwedd

13.00 – 15.00

 

 

Clywed tystiolaeth lafar ar y Polisi Pysgodfeydd Cyffredin

 

Dydd Mercher 9 Tachwedd

9.00 – 12.00

 

 

Clywed tystiolaeth lafar ar y Polisi Amaethyddol Cyffredin

 

 

Dydd Iau 17 Tachwedd

9.00 – 12.00

Clywed tystiolaeth lafar mewn perthynas â’r ymchwiliad i bolisi ynni

 

Y Polisi Pysgodfeydd Cyffredin – cytuno ar yr adroddiad / llythyr dros dro

 

 

Dydd Iau 17 Tachwedd

13.00 – 15.00

 

Clywed tystiolaeth lafar ar y Polisi Amaethyddol Cyffredin

 

 

Dydd Mercher 23 Tachwedd

9.00 – 12.00

Clywed tystiolaeth lafar mewn perthynas â’r ymchwiliad i bolisi ynni

 

 

 

Dydd Iau 1 Rhagfyr

09.00 – 12.00

Clywed tystiolaeth lafar mewn perthynas â’r ymchwiliad i bolisi ynni

 

 

 

Dydd Iau 1 Rhagfyr

13.00 – 15.00

 

Clywed tystiolaeth lafar ar y Polisi Amaethyddol Cyffredin

 

 

Dydd Mercher 7 Rhagfyr

9.00 – 12.00

Clywed tystiolaeth lafar mewn perthynas â’r ymchwiliad i bolisi ynni

 

Y Polisi Amaethyddol Cyffredin – cytuno ar yr adroddiad / llythyr dros dro