P-04-534 Ymgyrch i ddiogelu YSBYTY ABERTEIFI

 

Geiriad y ddeiseb:

 

Rydym yn arwyddo'r ddeiseb hon i ddangos ein cefnogaeth i GYNGOR TREF ABERTEIFI a

CHYFEILLION YSBYTY ABERTEIFI A'R GYMUNED sy'n galw ar Fwrdd Iechyd Hywel Dda i:

(a) gwrthdroi'r penderfyniad diweddar i gau gwelyau cleifion mewnol yn Ysbyty Cymunedol Aberteifi;

(b) rhoi amserlen glir ar gyfer dyfodol gwasanaethau iechyd yn Aberteifi a'r cylch; ac

(c) gweithio tuag at gael Ysbyty newydd, gyda gwelyau, yn Aberteifi, , cyn gynted â phosibl.

 

Prif ddeisebydd: Chyfeillion Ysbyty Aberteifi A'r Gymuned

 

Ysytyriwyd am y tro cyntaf gan y Pwyllgor: 4 Chwefror 2014

 

Nifer y llofnodion: TBC