P-04-498 Addysgu Cymru

 

Geiriad y ddeiseb:

Mae’r sawl sydd wedi llofnodi’r ddeiseb hon yn galw ar Lywodraeth Cymru i annog plant i aros mewn addysg o’r ysgol gynradd hyd at brifysgol.

 

Prif ddeisebydd:  Matthew Hopkins

 

Ysytyriwyd am y tro cyntaf gan y Pwyllgor: 24 Medi 2013

 

Nifer y llofnodion : 12