Y Pwyllgor Menter a Busnes

 

Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - y Senedd

 

 

 

Dyddiad:

Dydd Iau, 3 Hydref 2013

 

 

 

Amser:

13:15 - 14:49

 

 

 

Gellir gwylio’r cyfarfod ar Senedd TV yn:
http://www.senedd.tv/archiveplayer.jsf?v=cy_400000_03_10_2013&t=0&l=cy

 

 

Cofnodion Cryno:

 

 

 

Aelodau’r Cynulliad:

 

Nick Ramsay (Cadeirydd)

Mick Antoniw

Keith Davies

Rhun ap Iorwerth

Alun Ffred Jones

Eluned Parrott

David Rees

Joyce Watson

 

 

 

 

 

Tystion:

 

Mike Bagshaw, Trenau Arriva Cymru

David Beer, Passenger Focus UK

Ian Bullock, Trenau Arriva Cymru

Richard Davies, ATOC

Mike Hewitson, Passenger Focus

David Mawdsley, Rail Future

John Rogers, Rail Future

 

 

 

 

 

Staff y Pwyllgor:

 

Siân Phipps (Clerc)

Olga Lewis (Dirprwy Glerc)

Andrew Minnis (Ymchwilydd)

Gareth Pembridge (Cynghorydd Cyfreithiol)

 

 

 

<AI1>

1    Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan David Rees AC, Julie James AC a Byron Davies AC. Nid oedd neb yn dirprwyo. 

 

</AI1>

<AI2>

2    Ymchwiliad i ddyfodol Masnachfraint Rheilffordd Cymru a'r Gororau: Passenger Focus a Railfuture (sesiwn dystiolaeth panel)

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Passenger Focus a Railfuture.

 

</AI2>

<AI3>

3    Ymchwiliad i ddyfodol Masnachfraint Rheilffordd Cymru a'r Gororau: Trenau Arriva Cymru a Chymdeithas y Cwmnïau Gweithredu Trenau (ATOC) (sesiwn dystiolaeth panel)

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyrTrenau Arriva Cymru a Chymdeithas y Cwmnïau Gweithredu Trenau.

 

</AI3>

<AI4>

4    Papurau i’w nodi

4.1 Nododd y Pwyllgor gofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 25 Medi 2013.

 

</AI4>

<AI5>

5    Trafod y dystiolaeth

5.1 Penderfynodd y Pwyllgor, yn unol â Rheol Sefydlog 17.42(vi), gwrdd yn breifat ar gyfer eitem 5 o'r agenda, ac ar gyfer eitem 1 o'r agenda ar gyfer y cyfarfod a gynhelir ar 9 Hydref 2013.

 

5.2 Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith mewn sesiwn breifat.

 

 

</AI5>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</ TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</ COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>