P-04-402  Gweddïau Cyngor

Geiriad y ddeiseb:

Rydym ni, sydd wedi llofnodi isod, yn galw ar Lywodraeth Cymru i ddiwygio Deddf Llywodraeth Leol 1972 er mwyn rhoi cyfle i bob awdurdod lleol yng Nghymru benderfynu a yw am gynnal gweddïau cyngor yn ystod pob cyfarfod cyngor a’i gofnodi ar yr agenda busnes swyddogol.

Cyflwynwyd y ddeiseb gan: Rev Alan Hewitt

Ystyriwyd y ddeiseb am y tro cyntaf: 2 Gorffennaf 2012

Nifer y llofnodion:  155