Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

 

Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

 

 

 

Dyddiad:

Dydd Iau, 20 Mehefin 2013

 

 

 

Amser:

09:05 - 15:00

 

 

 

 

 

Cofnodion Cryno:

Preifat

 

 

 

Aelodau’r Cynulliad:

 

Vaughan Gething (Cadeirydd)

Rebecca Evans

William Graham

Elin Jones

Darren Millar

Lynne Neagle

Gwyn R Price

Ken Skates

Lindsay Whittle

Kirsty Williams

 

 

 

 

 

Tystion:

 

 

 

 

 

 

 

Staff y Pwyllgor:

 

Llinos Madeley (Clerc)

Fay Buckle (Clerc)

Catherine Hunt (Dirprwy Glerc)

Claire Griffiths (Dirprwy Glerc)

Joanest Jackson (Cynghorydd Cyfreithiol)

Stephen Boyce (Ymchwilydd)

Yr Athro John Williams (Cynghorydd)

 

 

 

<AI1>

1    Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol: Y Bil Gofal -Ystyried adroddiad drafft y Pwyllgor

1.1 Cytunodd y Pwyllgor ar ei adroddiad ar Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol y Bil Gofal.

 

 

</AI1>

<AI2>

2    Y Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) -Ystyried adroddiad drafft y Pwyllgor

2.1 Bu'r Pwyllgor yn ystyried ac yn trafod y prif faterion sy'n codi o'r dystiolaeth a gafwyd mewn perthynas â'r Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru).

 

 

</AI2>

<AI3>

3    Y Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) - Ystyried adroddiad drafft y Pwyllgor

3.1 Bu'r Pwyllgor yn ystyried ac yn trafod y prif faterion sy'n codi o'r dystiolaeth a gafwyd mewn perthynas â'r Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru).

 

 

</AI3>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</ TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</ COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>