P-04-319 Deiseb ynghylch Traffig yn y Drenewydd

Geiriad y ddeiseb

 

Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cymru i:

  1. Osod cylchfan ger y gyffordd â heol Ceri ac, os bydd llif y traffig yn gwella, osod cylchfan barhaol yno.
  2. Cyhoeddi dyddiad cychwyn cynnar i adeiladu ffordd osgoi i’r Drenewydd ac i’r gwaith hwnnw fynd ar drywydd carlam hyd nes ei gwblhau.

 

Cyflwynwyd gan:Paul Pavia

Ystyriwyd gan y Pwyllgor am y tro cyntaf: Mis Mehefin 2011


Nifer y llofnodion:
10 (casglwyd tua 5,000 o lofnodion ar ddeiseb gysylltiedig).