P-04-421 : Rhwystro Trident rhag dod i Gymru

Geiriad y ddeiseb

Mae’r Prif Weinidog, Carwyn Jones, wedi dweud y byddai croeso mawr i fflyd niwclear y DU (Trident) ddod i Aberdaugleddau pe byddai Alban annibynnol am gael gwared arnyn nhw. Rydym ni’n gwrthwynebu cael arfau dinistriol o’r fath (WMD) yng Nghymru, ac yn annog Llywodraeth Cymru i wrthwynebu’r syniad o ganiatau fflyd niwclear y DU i ymgartrefu yng Nghymru

Prif ddeisebydd:  Mabon ap Gwynfor

Ysytyriwyd am y tro cyntaf gan y Pwyllgor:  2 Hydref 2012

Nifer y llofnodion: 1236