Eitem 6. Dadl ar Gynnig Deddfwriaethol gan Aelod - Bil Iaith Arwyddion Prydain (BSL)

Item 6. Debate on a Member's Legislative Proposal - A British Sign Language (BSL) Bill

 

07/12/2022

 

Enw / Name

Plaid Wleidyddol / Party

Pleidlais / Vote

Adam Price

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Heb bleidleisio / Did not vote

Altaf Hussain

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O Blaid / For

Alun Davies

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Andrew Davies

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O Blaid / For

Buffy Williams

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Carolyn Thomas

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Cefin Campbell

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Darren Millar

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Heb bleidleisio / Did not vote

David Rees

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Dawn Bowden

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Ymatal / Abstain

Delyth Jewell

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Elin Jones

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Heb bleidleisio / Did not vote

Eluned Morgan

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Ymatal / Abstain

Gareth Davies

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O Blaid / For

Hannah Blythyn

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Ymatal / Abstain

Hefin David

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Heledd Fychan

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Huw Irranca-Davies

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Jack Sargeant

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

James Evans

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O Blaid / For

Jane Dodds

Democratiaid Rhyddfrydol Cymru / Welsh Liberal Democrats

O Blaid / For

Jane Hutt

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Ymatal / Abstain

Janet Finch-Saunders

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O Blaid / For

Jayne Bryant

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Jenny Rathbone

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Jeremy Miles

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Ymatal / Abstain

Joel James

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O Blaid / For

John Griffiths

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Joyce Watson

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Julie James

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Ymatal / Abstain

Julie Morgan

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Ymatal / Abstain

Ken Skates

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Ymatal / Abstain

Laura Anne Jones

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O Blaid / For

Lee Waters

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Ymatal / Abstain

Lesley Griffiths

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Llyr Gruffydd

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Llywydd

Llywydd / Presiding Officer

Heb bleidleisio / Did not vote

Luke Fletcher

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Lynne Neagle

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Ymatal / Abstain

Mabon ap Gwynfor

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Mark Drakeford

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Mark Isherwood

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O Blaid / For

Mick Antoniw

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Ymatal / Abstain

Mike Hedges

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Natasha Asghar

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O Blaid / For

Paul Davies

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O Blaid / For

Peredur Owen Griffiths

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Peter Fox

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O Blaid / For

Rebecca Evans

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Rhianon Passmore

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Rhun Ap Iorwerth

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Rhys Ab Owen

Aelod Annibynnol Plaid Cymru / Independent Plaid Cymru Member

O Blaid / For

Russell George

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O Blaid / For

Sam Rowlands

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O Blaid / For

Samuel Kurtz

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O Blaid / For

Sarah Murphy

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Sian Gwenllian

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Heb bleidleisio / Did not vote

Sioned Williams

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Tom Giffard

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Vaughan Gething

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Ymatal / Abstain

Vikki Howells

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

 

O blaid / For:

38

Ymatal / Abstain:

12

Yn erbyn / Against:

0

Cyfanswm / Total:

50


 

Eitem 9. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig - Adolygiad annibynnol o ofal cymdeithasol plant. Cynnig heb ei ddiwygio

Item 9. Welsh Conservatives Debate - Independent review of childrens social care. Motion without amendment

 

07/12/2022

 

Enw / Name

Plaid Wleidyddol / Party

Pleidlais / Vote

Adam Price

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Heb bleidleisio / Did not vote

Altaf Hussain

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O Blaid / For

Alun Davies

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Andrew Davies

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O Blaid / For

Buffy Williams

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Carolyn Thomas

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Cefin Campbell

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Darren Millar

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Heb bleidleisio / Did not vote

David Rees

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Dawn Bowden

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Delyth Jewell

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Elin Jones

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Heb bleidleisio / Did not vote

Eluned Morgan

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Gareth Davies

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O Blaid / For

Hannah Blythyn

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Hefin David

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Heledd Fychan

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Huw Irranca-Davies

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Jack Sargeant

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

James Evans

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O Blaid / For

Jane Dodds

Democratiaid Rhyddfrydol Cymru / Welsh Liberal Democrats

O Blaid / For

Jane Hutt

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Janet Finch-Saunders

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O Blaid / For

Jayne Bryant

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Jenny Rathbone

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Jeremy Miles

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Joel James

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O Blaid / For

John Griffiths

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Joyce Watson

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Julie James

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Julie Morgan

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Ken Skates

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Laura Anne Jones

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O Blaid / For

Lee Waters

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Lesley Griffiths

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Llyr Gruffydd

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Llywydd

Llywydd / Presiding Officer

Yn erbyn / Against

Luke Fletcher

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Lynne Neagle

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Mabon ap Gwynfor

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Mark Drakeford

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Mark Isherwood

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O Blaid / For

Mick Antoniw

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Mike Hedges

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Natasha Asghar

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O Blaid / For

Paul Davies

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O Blaid / For

Peredur Owen Griffiths

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Peter Fox

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O Blaid / For

Rebecca Evans

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Rhianon Passmore

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Rhun Ap Iorwerth

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Rhys Ab Owen

Aelod Annibynnol Plaid Cymru / Independent Plaid Cymru Member

O Blaid / For

Russell George

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O Blaid / For

Sam Rowlands

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O Blaid / For

Samuel Kurtz

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O Blaid / For

Sarah Murphy

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Sian Gwenllian

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Heb bleidleisio / Did not vote

Sioned Williams

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Tom Giffard

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Vaughan Gething

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Vikki Howells

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

 

O blaid / For:

25

Ymatal / Abstain:

0

Yn erbyn / Against:

26

Cyfanswm / Total:

51


 

Eitem 9. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig - Adolygiad annibynnol o ofal cymdeithasol plant. Gwelliant 1, a gyflwynwyd yn enw Lesley Griffiths

Item 9. Welsh Conservative debate - Independent review of childrens social care. Amendment 1, tabled in the name of Lesley Griffiths.

 

07/12/2022

 

Enw / Name

Plaid Wleidyddol / Party

Pleidlais / Vote

Adam Price

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Heb bleidleisio / Did not vote

Altaf Hussain

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Ymatal / Abstain

Alun Davies

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Andrew Davies

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Ymatal / Abstain

Buffy Williams

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Carolyn Thomas

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Cefin Campbell

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Yn erbyn / Against

Darren Millar

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Heb bleidleisio / Did not vote

David Rees

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Dawn Bowden

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Delyth Jewell

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Yn erbyn / Against

Elin Jones

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Heb bleidleisio / Did not vote

Eluned Morgan

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Gareth Davies

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Ymatal / Abstain

Hannah Blythyn

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Hefin David

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Heledd Fychan

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Yn erbyn / Against

Huw Irranca-Davies

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Jack Sargeant

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

James Evans

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Ymatal / Abstain

Jane Dodds

Democratiaid Rhyddfrydol Cymru / Welsh Liberal Democrats

Yn erbyn / Against

Jane Hutt

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Janet Finch-Saunders

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Ymatal / Abstain

Jayne Bryant

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Jenny Rathbone

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Jeremy Miles

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Joel James

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Ymatal / Abstain

John Griffiths

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Joyce Watson

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Julie James

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Julie Morgan

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Ken Skates

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Laura Anne Jones

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Ymatal / Abstain

Lee Waters

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Lesley Griffiths

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Llyr Gruffydd

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Yn erbyn / Against

Llywydd

Llywydd / Presiding Officer

Heb bleidleisio / Did not vote

Luke Fletcher

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Yn erbyn / Against

Lynne Neagle

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Mabon ap Gwynfor

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Yn erbyn / Against

Mark Drakeford

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Mark Isherwood

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Ymatal / Abstain

Mick Antoniw

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Mike Hedges

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Natasha Asghar

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Ymatal / Abstain

Paul Davies

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Ymatal / Abstain

Peredur Owen Griffiths

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Yn erbyn / Against

Peter Fox

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Ymatal / Abstain

Rebecca Evans

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Rhianon Passmore

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Rhun Ap Iorwerth

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Yn erbyn / Against

Rhys Ab Owen

Aelod Annibynnol Plaid Cymru / Independent Plaid Cymru Member

Yn erbyn / Against

Russell George

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Ymatal / Abstain

Sam Rowlands

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Ymatal / Abstain

Samuel Kurtz

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Ymatal / Abstain

Sarah Murphy

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Sian Gwenllian

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Heb bleidleisio / Did not vote

Sioned Williams

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Yn erbyn / Against

Tom Giffard

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Vaughan Gething

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Vikki Howells

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

 

O blaid / For:

25

Ymatal / Abstain:

14

Yn erbyn / Against:

11

Cyfanswm / Total:

50


 

Eitem 9. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig - Adolygiad annibynnol o ofal cymdeithasol plant. Cynnig wedi'i ddiwygio

Item 9. Welsh Conservatives Debate - Independent review of childrens social care. Motion as amended

 

07/12/2022

 

Enw / Name

Plaid Wleidyddol / Party

Pleidlais / Vote

Adam Price

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Heb bleidleisio / Did not vote

Altaf Hussain

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Ymatal / Abstain

Alun Davies

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Andrew Davies

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Ymatal / Abstain

Buffy Williams

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Carolyn Thomas

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Cefin Campbell

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Yn erbyn / Against

Darren Millar

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Heb bleidleisio / Did not vote

David Rees

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Dawn Bowden

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Delyth Jewell

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Yn erbyn / Against

Elin Jones

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Heb bleidleisio / Did not vote

Eluned Morgan

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Gareth Davies

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Ymatal / Abstain

Hannah Blythyn

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Hefin David

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Heledd Fychan

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Yn erbyn / Against

Huw Irranca-Davies

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Jack Sargeant

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

James Evans

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Ymatal / Abstain

Jane Dodds

Democratiaid Rhyddfrydol Cymru / Welsh Liberal Democrats

Yn erbyn / Against

Jane Hutt

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Janet Finch-Saunders

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Ymatal / Abstain

Jayne Bryant

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Jenny Rathbone

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Jeremy Miles

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Joel James

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Ymatal / Abstain

John Griffiths

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Joyce Watson

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Julie James

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Julie Morgan

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Ken Skates

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Laura Anne Jones

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Ymatal / Abstain

Lee Waters

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Lesley Griffiths

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Llyr Gruffydd

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Yn erbyn / Against

Llywydd

Llywydd / Presiding Officer

Heb bleidleisio / Did not vote

Luke Fletcher

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Yn erbyn / Against

Lynne Neagle

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Mabon ap Gwynfor

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Yn erbyn / Against

Mark Drakeford

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Mark Isherwood

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Ymatal / Abstain

Mick Antoniw

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Mike Hedges

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Natasha Asghar

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Ymatal / Abstain

Paul Davies

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Ymatal / Abstain

Peredur Owen Griffiths

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Yn erbyn / Against

Peter Fox

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Ymatal / Abstain

Rebecca Evans

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Rhianon Passmore

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Rhun Ap Iorwerth

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Yn erbyn / Against

Rhys Ab Owen

Aelod Annibynnol Plaid Cymru / Independent Plaid Cymru Member

Ymatal / Abstain

Russell George

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Ymatal / Abstain

Sam Rowlands

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Ymatal / Abstain

Samuel Kurtz

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Ymatal / Abstain

Sarah Murphy

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Sian Gwenllian

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Heb bleidleisio / Did not vote

Sioned Williams

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Yn erbyn / Against

Tom Giffard

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Vaughan Gething

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Vikki Howells

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

 

O blaid / For:

23

Ymatal / Abstain:

15

Yn erbyn / Against:

12

Cyfanswm / Total:

50


 

Eitem 10. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig - Ardrethi busnes ar gyfer llety hunanarlwyo. Cynnig heb ei ddiwygio

Item 10. Welsh Conservatives Debate - Business rates for self-catering accommodation. Motion without amendment

 

07/12/2022

 

Enw / Name

Plaid Wleidyddol / Party

Pleidlais / Vote

Adam Price

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Heb bleidleisio / Did not vote

Altaf Hussain

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O Blaid / For

Alun Davies

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Andrew Davies

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O Blaid / For

Buffy Williams

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Carolyn Thomas

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Cefin Campbell

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Yn erbyn / Against

Darren Millar

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Heb bleidleisio / Did not vote

David Rees

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Dawn Bowden

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Delyth Jewell

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Yn erbyn / Against

Elin Jones

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Heb bleidleisio / Did not vote

Eluned Morgan

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Gareth Davies

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O Blaid / For

Hannah Blythyn

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Hefin David

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Heledd Fychan

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Yn erbyn / Against

Huw Irranca-Davies

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Jack Sargeant

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

James Evans

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O Blaid / For

Jane Dodds

Democratiaid Rhyddfrydol Cymru / Welsh Liberal Democrats

Yn erbyn / Against

Jane Hutt

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Janet Finch-Saunders

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O Blaid / For

Jayne Bryant

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Jenny Rathbone

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Jeremy Miles

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Joel James

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O Blaid / For

John Griffiths

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Joyce Watson

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Julie James

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Julie Morgan

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Ken Skates

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Laura Anne Jones

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O Blaid / For

Lee Waters

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Lesley Griffiths

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Llyr Gruffydd

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Yn erbyn / Against

Llywydd

Llywydd / Presiding Officer

Heb bleidleisio / Did not vote

Luke Fletcher

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Yn erbyn / Against

Lynne Neagle

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Mabon ap Gwynfor

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Yn erbyn / Against

Mark Drakeford

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Mark Isherwood

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O Blaid / For

Mick Antoniw

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Mike Hedges

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Natasha Asghar

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O Blaid / For

Paul Davies

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O Blaid / For

Peredur Owen Griffiths

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Yn erbyn / Against

Peter Fox

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O Blaid / For

Rebecca Evans

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Rhianon Passmore

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Rhun Ap Iorwerth

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Yn erbyn / Against

Rhys Ab Owen

Aelod Annibynnol Plaid Cymru / Independent Plaid Cymru Member

Yn erbyn / Against

Russell George

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O Blaid / For

Sam Rowlands

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O Blaid / For

Samuel Kurtz

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

O Blaid / For

Sarah Murphy

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Sian Gwenllian

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Heb bleidleisio / Did not vote

Sioned Williams

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Yn erbyn / Against

Tom Giffard

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Vaughan Gething

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

Vikki Howells

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Yn erbyn / Against

 

O blaid / For:

14

Ymatal / Abstain:

0

Yn erbyn / Against:

36

Cyfanswm / Total:

50


 

Eitem 10. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig - Ardrethi busnes ar gyfer llety hunanarlwyo. Gwelliant 1, a gyflwynwyd yn enw Lesley Griffiths

Item 10. Welsh Conservatives Debate - Business rates for self-catering accommodation. Amendment 1, tabled in the name of Lesley Griffiths

 

07/12/2022

 

Enw / Name

Plaid Wleidyddol / Party

Pleidlais / Vote

Adam Price

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Heb bleidleisio / Did not vote

Altaf Hussain

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Alun Davies

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Andrew Davies

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Buffy Williams

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Carolyn Thomas

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Cefin Campbell

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Yn erbyn / Against

Darren Millar

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Heb bleidleisio / Did not vote

David Rees

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Dawn Bowden

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Delyth Jewell

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Yn erbyn / Against

Elin Jones

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Heb bleidleisio / Did not vote

Eluned Morgan

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Gareth Davies

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Hannah Blythyn

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Hefin David

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Heledd Fychan

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Yn erbyn / Against

Huw Irranca-Davies

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Jack Sargeant

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

James Evans

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Jane Dodds

Democratiaid Rhyddfrydol Cymru / Welsh Liberal Democrats

O Blaid / For

Jane Hutt

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Janet Finch-Saunders

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Jayne Bryant

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Jenny Rathbone

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Jeremy Miles

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Joel James

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

John Griffiths

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Joyce Watson

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Julie James

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Julie Morgan

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Ken Skates

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Laura Anne Jones

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Lee Waters

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Lesley Griffiths

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Llyr Gruffydd

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Yn erbyn / Against

Llywydd

Llywydd / Presiding Officer

Heb bleidleisio / Did not vote

Luke Fletcher

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Yn erbyn / Against

Lynne Neagle

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Mabon ap Gwynfor

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Yn erbyn / Against

Mark Drakeford

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Mark Isherwood

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Mick Antoniw

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Mike Hedges

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Natasha Asghar

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Paul Davies

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Peredur Owen Griffiths

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Yn erbyn / Against

Peter Fox

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Rebecca Evans

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Rhianon Passmore

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Rhun Ap Iorwerth

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Yn erbyn / Against

Rhys Ab Owen

Aelod Annibynnol Plaid Cymru / Independent Plaid Cymru Member

Yn erbyn / Against

Russell George

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Sam Rowlands

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Samuel Kurtz

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Sarah Murphy

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Sian Gwenllian

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Heb bleidleisio / Did not vote

Sioned Williams

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Yn erbyn / Against

Tom Giffard

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Vaughan Gething

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Vikki Howells

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

 

O blaid / For:

26

Ymatal / Abstain:

0

Yn erbyn / Against:

24

Cyfanswm / Total:

50


 

Eitem 10. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig - Ardrethi busnes ar gyfer llety hunanarlwyo. Gwelliant 2, a gyflwynwyd yn enw Siân Gwenllian

Item 10. Welsh Conservatives Debate - Business rates for self-catering accommodation. Amendment 2, tabled in the name of Siân Gwenllian

 

 

 

Enw / Name

Plaid Wleidyddol / Party

Pleidlais / Vote

 

O blaid / For:

0

Ymatal / Abstain:

0

Yn erbyn / Against:

0

Cyfanswm / Total:

0


 

Eitem 10. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig - Ardrethi busnes ar gyfer llety hunanarlwyo. Cynnig wedi'i ddiwygio

Item 10. Welsh Conservatives Debate - Business rates for self-catering accommodation. Motion as amended

 

07/12/2022

 

Enw / Name

Plaid Wleidyddol / Party

Pleidlais / Vote

Adam Price

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Heb bleidleisio / Did not vote

Altaf Hussain

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Alun Davies

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Andrew Davies

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Buffy Williams

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Carolyn Thomas

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Cefin Campbell

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Darren Millar

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Heb bleidleisio / Did not vote

David Rees

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Dawn Bowden

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Delyth Jewell

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Elin Jones

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Heb bleidleisio / Did not vote

Eluned Morgan

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Gareth Davies

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Hannah Blythyn

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Hefin David

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Heledd Fychan

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Huw Irranca-Davies

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Jack Sargeant

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

James Evans

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Jane Dodds

Democratiaid Rhyddfrydol Cymru / Welsh Liberal Democrats

O Blaid / For

Jane Hutt

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Janet Finch-Saunders

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Jayne Bryant

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Jenny Rathbone

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Jeremy Miles

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Joel James

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

John Griffiths

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Joyce Watson

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Julie James

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Julie Morgan

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Ken Skates

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Laura Anne Jones

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Lee Waters

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Lesley Griffiths

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Llyr Gruffydd

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Llywydd

Llywydd / Presiding Officer

Heb bleidleisio / Did not vote

Luke Fletcher

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Lynne Neagle

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Mabon ap Gwynfor

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Mark Drakeford

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Mark Isherwood

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Mick Antoniw

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Mike Hedges

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Natasha Asghar

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Paul Davies

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Peredur Owen Griffiths

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Peter Fox

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Rebecca Evans

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Rhianon Passmore

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Rhun Ap Iorwerth

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Rhys Ab Owen

Aelod Annibynnol Plaid Cymru / Independent Plaid Cymru Member

Yn erbyn / Against

Russell George

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Sam Rowlands

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Samuel Kurtz

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Yn erbyn / Against

Sarah Murphy

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Sian Gwenllian

Plaid Cymru / Plaid Cymru

Heb bleidleisio / Did not vote

Sioned Williams

Plaid Cymru / Plaid Cymru

O Blaid / For

Tom Giffard

Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservative Party

Heb bleidleisio / Did not vote

Vaughan Gething

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

Vikki Howells

Llafur Cymru / Welsh Labour Party

O Blaid / For

 

O blaid / For:

35

Ymatal / Abstain:

0

Yn erbyn / Against:

15

Cyfanswm / Total:

50


 

Cynnig Gweithdrefnol

Procedural Vote

 

 

 

Enw / Name

Plaid Wleidyddol / Party

Pleidlais / Vote

 

O blaid / For:

0

Ymatal / Abstain:

0

Yn erbyn / Against:

0

Cyfanswm / Total:

0