P-03-314 Achub Theatr Powys a Theatr Ieuenctid Canolbarth Powys

Geiriad y ddeiseb

Yn dilyn penderfyniad Cyngor Celfyddydau Cymru i dynnu arian refeniw oddi ar Theatr Powys o fis Ebrill 2011, rydym ni, sydd wedi llofnodi isod, yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cymru i sicrhau bod cyllid priodol yn cael ei gadw ar gyfer Theatr Powys a Theatr Ieuenctid Canolbarth Powys. Byddai methu â sicrhau hyn yn arwain at dynnu’r ddwy ddarpariaeth o’r cymunedau a gafodd eu gwasanaethu ganddynt am dri degawd; gan amddifadu pobl ifanc o gyfle sylweddol i ymgysylltu â’r Celfyddydau. Mae Theatr Ieuenctid Canolbarth Powys hefyd yn un o nifer fach iawn o weithgareddau bugeiliol sydd ar gael i bobl ifanc yr ardal hon.

Linc i’r ddeiseb: http://www.cynulliadcymru.org/gethome/e-petitions-old/admissible-pet/p-03-314.htm

Cynigwyd gan: Michael Chadwick

Nifer y llofnodion: 1,152


Y wybodaeth ddiweddaraf:
Cafwyd gohebiaeth gan Gyngor Celfyddydau Cymru.