P-03-311 Spectacle Theatre

Geiriad y ddeiseb

Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cymru i sicrhau bod y cyllid yn parhau ar gyfer Cwmni Theatr Spectacle, yng Nghwm Rhymni, sydd wedi ennill gwobrau. Mae’r cwmni wedi gwasanaethu ysgolion a chymunedau ers dros 30 mlynedd, a bydd ei golli yn amddifadu pobl o adnodd amhrisiadwy a sefydlwyd ers amser maith ac, o ganlyniad, gyfleoedd yn y dyfodol i gymryd rhan mewn theatr a drama leol. 

Linc i’r ddeiseb: http://www.cynulliadcymru.org/gethome/e-petitions-old/admissible-pet/p-03-311.htm

Cynigwyd gan: Cyfeillion Theatr Spectacle

Nifer y llofnodion:2,158

 

Y wybodaeth ddiweddaraf: Cafwyd gohebiaeth gan Gyngor Celfyddydau Cymru.