P-03-302 Ffatri prosesu compost

Geiriad y ddeiseb

Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cymru i alw ar Asiantaeth yr Amgylchedd (Cymru) i gymryd camau er mwyn atal gwaith dros dro yng ngweithfeydd compostio Bryn yng Ngelligaer, nes bod Asiantaeth yr Amgylchedd yn fodlon y byddant yn gallu parhau i weithio heb lygredd drewllyd difrifol fel sydd wedi bod yn difetha bywydau trigolion lleol yn ddiweddar.

 

Linc i’r ddeiseb:http://www.cynulliadcymru.org/gethome/e-petitions-old/admissible-pet/p-03-302.htm

 

Cynigwyd gan:Y Cynghorydd Hefin David

 

Nifer y llofnodion: 642

 

Y wybodaeth ddiweddaraf: Cafwyd gohebiaeth gan Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru.