P-03-301 Cydraddoldeb i’r gymuned drawsryweddol

Geiriad y ddeiseb

Rydym ni, sydd wedi llofnodi isod, yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cymru i sicrhau y rhoddir yr un gefnogaeth a chymorth uniongyrchol i’r gymuned drawsrywiol ag a roddir i gymunedau tebyg, fel y grwpiau cymorth ar gyfeiriadedd rhywiol, i hyrwyddo cydraddoldeb ar gyfer y gymuned drawsrywiol ac ymwybyddiaeth ohoni.

 

Linc i’r ddeiseb: http://www.cynulliadcymru.org/gethome/e-petitions-old/admissible-pet/p-03-301.htm

 

Cynigwyd gan: Transgender Cymru

 

Nifer y llofnodion:113

 

Y wybodaeth ddiweddaraf: Bydd y Pwyllgor yn ystyried y wybodaeth ddiweddaraf am y ddeiseb hon.