P-03-298 Cyllid ar gyfer darparu adnoddau Cymraeg ar gyfer pobl dyslecsia yng Nghymru

Geiriad y ddeiseb

Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cymru i ariannu Dyslecsia Cymru fel y gall y mudiad ddatblygu rhai or adnoddau a argymhellir yn Adroddiad y Pwyllgor Menter a Dysgu (Gorffennaf 2008 ar adroddiad dilynol ym mis Hydref 2009) 'Cymorth i bobl Dyslecsia yng Nghymru, gan gynnwys prawf sgrinio Cymraeg, adnoddau pwrpasol a phriodol Cymraeg a hefyd cyllido costau llinell gymorth rhadffn Dyslecsia Cymru.

 

Linc ir ddeiseb: http://www.cynulliadcymru.org/gethome/e-petitions-old/admissible-pet/p-03-298.htm

 

Cynigwyd gan: Dyslecsia Cymru

 

Nifer y llofnodion: 151

 

Y wybodaeth ddiweddaraf: Cafwyd gohebiaeth gan y Gweinidog dros Addysg a Sgiliau a chan y deisebydd.