P-03-236 Siarter i Wyrion ac Wyresau

Geiriad y ddeiseb

 

Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cymru i fabwysiadu Siarter i Wyrion ac Wyresau ac i wneud y Siarter yn orfodol i weithwyr proffesiynol a gyflogir i warchod lles plant.

 

Cynigwyd gan: Grandparents Apart Wales

 

Ystyriwyd gan y Pwyllgor am y tro cyntaf: Mis Hydref 2009

 

Nifer y llofnodion:19