P-03-286 Ardrethi Busnes Ceredigion

 

Geiriad y ddeiseb

 

Rydym ni, sy’n talu ardrethi busnes yng Ngheredigion, yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cynulliad Cymru i asesu effaith y newidiadau mewn gwerthoedd ardrethol ar fusnesau Ceredigion.

 

Dylai’r asesiad hwn gynnwys yr effaith ar swyddi ac ar gau busnesau.

 

Linc i’r ddeiseb: http://www.cynulliadcymru.org/gethome/e-petitions-old/admissible-pet/p-03-286.htm

 

Cynigwyd gan: Busnesau sy’n talu ardrethi busnes yng Ngheredigion

 

Nifer y llofnodion: 68

 

Y diweddaraf: Cafwyd gohebiaeth gan Asiantaeth y Swyddfa Brisio a Siambr Fasnach Arberth.