P-03-271 Ardrethi Busnes yn Arberth

Geiriad y ddeiseb

Rydym ni, sy’n talu ardrethi busnes yn Arberth, yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cynulliad Cymru i asesu effaith y newidiadau mewn gwerthoedd ardrethol ar fusnesau’r dref. Dylai’r asesiad hwn gynnwys yr effaith ar swyddi ac ar gau busnesau.

 

Linc i’r ddeiseb: http://www.cynulliadcymru.org/gethome/e-petitions-old/admissible-pet/p-03-271.htm

 

Cynigwyd gan: Siambr Fasnach Arberth

 

Nifer y llofnodion: 91

 

Y diweddaraf: Cafwyd gohebiaeth gan Asiantaeth y Swyddfa Brisio a Siambr Fasnach Arberth.