P-03-263 Rhestru Parc y Strade

 

Geiriad y ddeiseb

 

Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog y Gweinidog dros Dreftadaeth i roi statws rhestredig i Barc y Strade, er mwyn diogelu treftadaeth y maes rygbi byd enwog ar eicon diwylliannol hwn i bobl Cymru.

 

Linc ir ddeiseb: http://www.cynulliadcymru.org/gethome/e-petitions-old/admissible-pet/p-03-263.htm

 

Cynigwyd gan: Mr V Jones

 

Nifer y llofnodion: 4,383

 

Y wybodaeth diweddaraf: Cafwyd gohebiaeth gan y cyn Weinidog dros Dreftadaeth.