P-03-256 Trenau ychwanegol i Abergwaun

Geiriad y ddeiseb

 

Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cymru i ddarparu arian ar gyfer pum trên ychwanegol y dydd i Abergwaun.

 

Linc i’r ddeiseb: http://www.cynulliadcymru.org/gethome/e-petitions-old/admissible-pet/p-03-256.htm

 

Cynigwyd gan: Sam Faulkner a Joanne Griffiths

 

Nifer y llofnodion:10 (yn ogystal, casglodd deiseb gysylltiedig 1,317 o lofnodion.)

 

Y wybodaeth ddiweddaraf: Cafwyd gohebiaeth gan y cyn Ddirprwy Brif Weinidog, ac mae wedi’i chynnwys isod.