P-03-236 Siarter i Wyrion ac Wyresau

Geiriad y ddeiseb

 

Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cymru i fabwysiadu Siarter i Wyrion ac Wyresau ac i wneud y Siarter yn orfodol i weithwyr proffesiynol a gyflogir i warchod lles plant.

 

Linc i’r ddeiseb: http://www.cynulliadcymru.org/gethome/e-petitions-old/admissible-pet/p-03-236.htmP-03-236%20-%20Siarter%20i%20Wyrion%20ac%20Wyresau

 

Cynigwyd gan: Grandparents Apart Wales

 

Nifer y llofnodion:19

 

Y wybodaeth ddiweddaraf: Cyhoeddwyd adroddiad dros dro gan banel yr Adolygiad Cyfiawnder Teuluol ar 31 Mawrth 2011.