P-03-162 Diogelwch ar y ffyrdd yn Llansbyddyd

Geiriad y ddeiseb

 

Rydym ni, sydd wedi llofnodi isod, yn galw ar Lywodraeth Cynulliad Cymru i wella diogelwch ar y ffyrdd ym mhentref Llansbyddyd, ger Aberhonddu ym Mhowys, drwy weithredu mesurau i arafu’r traffig, fel gostwng y terfyn cyflymder presennol, gwella’r goleuadau ar ochr y ffordd a gwella’r arwyddion ar yr A40.

 

 

Linc i’r ddeiseb: http://www.cynulliadcymru.org/gethome/e-petitions-old/admissible-pet/p-03-162.htm

 

 

Cynigwyd gan: Cymdeithas Trigolion Llansbyddyd

 

Nifer y llofnodion: 67

 

Y wybodaeth ddiweddaraf: Cafwyd gohebiaeth gan y deisebydd, ac mae wedi’i chynnwys isod.