P-04-325 Arian a fyddai’n galluogi disgyblion sydd ag anghenion addysgol arbennig i gael mynediad i addysg ôl-16 prif-ffrwd

Geiriad y ddeiseb

Rydym yn galw ar y Cynulliad Cenedlaethol i annog Llywodraeth Cymru i gynyddu’r arian ar gyfer pobl sydd ag anabledd dysgu i gael mynediad i addysg ôl-16 prif-ffrwd.

Cefndir

Cynigwyd y ddeiseb hon gan Mencap Cymru, a chasglwyd 45 o lofnodion. Mae gwybodaeth ategol a ddarparwyd gan y deisebydd wedi’i chynnwys isod.