P-04-319 Deiseb ynghylch Traffig yn y Drenewydd

Geiriad y ddeiseb

 

Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cymru i:

  1. Osod cylchfan ger y gyffordd ‚ heol Ceri ac, os bydd llif y traffig yn gwella, osod cylchfan barhaol yno.
  2. Cyhoeddi dyddiad cychwyn cynnar i adeiladu ffordd osgoi iír Drenewydd ac iír gwaith hwnnw fynd ar drywydd carlam hyd nes ei gwblhau.

Cefndir

Cynigwyd y ddeiseb hon gan Paul Pavia a chasglwyd 10 o lofnodion. Casglwyd oddeutu 5,000 o lofnodion mewn perthynas ‚ deiseb gysylltiedig.