Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol  

Blaenraglen waith drafft – hydref 2022

Sylwer - gall y flaenraglen waith hon newid. Os hoffech unrhyw wybodaeth am waith y Pwyllgor cysylltwch â ni yn seneddDiwylliant@senedd.cymru

 

Dyddiad y cyfarfod

Busnes y Pwyllgor

Dydd Iau 15 Medi

Ymchwiliad i’r Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg – sesiwn tystiolaeth lafar gydag undebau athrawon, cynrychiolwyr llywodraeth leol a grwpiau’r Gymraeg.

Dydd Mercher 28 Medi

Sesiwn tystiolaeth lafar – yr ymchwiliad i’r Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg gyda chynrychiolwyr llywodraeth leol, rhanddeiliaid y sector addysg cyn/ôl-statudol a dysgu oedolion, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg.

Gwaith craffu blynyddol gyda Gweinidog yr Economi a Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon

6 Hydref

 

13 Hydref

 

24-28 Hydref: Toriad

2 Tachwedd

 

17 Tachwedd

 

30 Tachwedd

 

15 Rhagfyr