Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai

11 Mai 2022 – clawr y papurau i’w nodi

Rhif y papur

Mater

Oddi wrth

Gweithredu

Papur 3

Materion sy'n ymwneud â'r Cyfansoddiad - Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Cadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

I’w nodi

Papur 4

Anghydraddoldebau iechyd meddwl

Cadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

I’w nodi

Papur 5

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24

Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid

I’w nodi

Papur 6

Craffu ar Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol

Cadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol

I’w nodi

Papur 7

Cydsyniad Deddfwriaethol: Bil Lles Anifeiliaid (Anifeiliaid a Gedwir)

Cadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

I’w nodi

Papur 8

Cydsyniad Deddfwriaethol: Bil Etholiadau

Y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y  Cyfansoddiad

I’w nodi

Papur 9

Blaenraglen waith

Jane Dodds AS

I’w nodi

Papur 10

Ymchwiliad i ail gartrefi

Cynghrair Twristiaeth Cymru, UKHospitality Cymru a PASC UK (cangen Cymru)

I’w nodi

Papur 11

Ymchwiliad i ail gartrefi

Cymdeithas yr Iaith

I’w nodi

Papur 12

Ymchwiliad i ail gartrefi

Dyfodol i'r Iaith

I’w nodi

Papur 13

Blaenraglen waith

Y Gweinidog Newid Hinsawdd

I’w nodi