Law Commission logo

 

 

 

Sent on behalf of Nicholas Paines QC

The Law Commission’s Report on Devolved Tribunals in Wales

 

Dear Sir or Madam,

 

I am pleased to inform you that the Law Commission’s Report on Devolved Tribunals in Wales has been published, having been presented to the Senedd on 8 December 2021.

It outlines our recommendations for the creation of a new, unified tribunal system in Wales, replacing the current system with one which is more coherent, and better placed to evolve with the changing demands placed upon it. Ultimately, our hope is that it will enable the system to continue to meet the needs of its users, both now and in the future.

Versions of the report in both English and Welsh can be downloaded from our website at https://www.lawcom.gov.uk/project/devolved-tribunals-in-wales/. It is published alongside a summary, which is also available in both English and Welsh.

 

Rydw i’n falch o gael eich hysbysu bod Adroddiad Comisiwn y Gyfraith ar y Tribiwnlysoedd Datganoledig yng Nghymru wedi cael ei gyhoeddi, a’i gyflwyno i’r Senedd ar 8 Rhagfyr 2021.

Mae’r Adroddiad yn amlinellu ein argymhellion i greu system unedig newydd o dribiwnlysoedd yng Nghymru, a fydd yn disodli’r system gyfredol gyda system drefnus, fydd yn fwy parod i esblygu gyda’r gofynnion cynyddol amrywiol fydd arni. Yn y pen draw, rydym yn gobeithio bydd hyn yn galluogi’r system i barhau i gyflawnni gofynnion ei defnyddwyr, heddiw ac i’r dyfodol.

 

Gellir canfod a lawrlwytho yr Adroddiad yn y Gymraeg a’r Saesneg o’n gwefan https://www.lawcom.gov.uk/project/devolved-tribunals-in-wales/.Yn ogystal â’r Adroddiad llawn, gellir canfod y crynodeb ar y wefan, sydd ar gael yn ddwyieithog hefyd.

 

Devolved Tribunals in Wales | Law Commission | Comisiwn y Gyfraith

1st Floor, Tower, Post Point 1.52, 52 Queen Anne’s Gate, London, SW1H 9AG (Mynediad trwy / access via 102 Petty France)

Ffôn / Tel: +44 (20) 3334 0443

Gwefan / Web: www.lawcom.gov.uk

E-bost / Email:DevolvedTribunalsWales@lawcommission.gov.uk