P-06-1214 Dylid gwahardd defnyddio masgiau wyneb yn yr ystafell ddosbarth

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Eleanor Cartwright, ar ôl casglu cyfanswm o 207 lofnodion.

 

Geiriad y ddeiseb:          

Mae angen sicrhau bod gan blant y rhyddid i ddysgu, a hynny heb iddynt orfod defnyddio masgiau yn yr amgylchedd dysgu. Mae rhai pobl sy’n hŷn na 60 oed, yn ogystal â rhai sy’n iau, yn cael trafferth clywed a deall yr hyn sy’n cael ei ddweud gan berson sy’n gwisgo masg. Bydd plant hefyd yn colli allan ar y cyfle i ddysgu sgiliau cyfathrebu hanfodol. Dylech wahardd defnyddio masgiau er mwyn atal hyn rhag digwydd.

 

Etholaeth a Rhanbarth y Cynulliad

·         Wrecsam

·         Gogledd Cymru