P-06-1170 Adolygiad annibynnol di-oed o’r broses ddethol Haen 1 a Haen 2 yn Uwch-gynghrair Menywod Cymru

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Mali Beatrice Summers, ar ôl casglu cyfanswm o 2,526 lofnodion.

 

Geiriad y ddeiseb:          

Mae Clwb Pêl-droed Menywod y Fenni, Tîm Menywod Llansawel a Thîm Menywod Ifanc Cascade wedi’u gorfodi allan o Uwch-gynghrair Menywod Cymru, y prif gynghrair i fenywod yng Nghymru, er iddynt orffen uwchben y parth diraddio. Rydym yn galw am adolygiad annibynnol llawn o broses ddethol Cymdeithas Bêl-droed Cymru ar gyfer y cynghreiriau Haen 1 a Haen 2 newydd er mwyn sicrhau tryloywder, cydraddoldeb a thegwch. Dylid penderfynu ar ddyrchafu neu ddiraddio ar y cae, ac nid ar sail arian neu faint tîm y dynion.

 

Etholaeth a Rhanbarth y Cynulliad

·         Brycheiniog a Sir Faesyfed

·         Canolbarth a Gorllewin Cymru